NJË NDËRTIM I VEÇANTË I KASTRATI CONSTRUCTION

Ky projekt i veçantë ndiqet e ndërtohet nga Kastrati Construction. Kastrati Construction është një shoqëri ndërtimi e themeluar në vitin 2016, rrjedhim i Kastrati sh.a, me qëllim menaxhimin e shërbimeve të ndërtimit dhe portofolin e Grupit Kastrati.  Fokusi kryesor i kësaj shoqërie është ndërtimi i Downtown One në bashkëpunim të ngushtë me partnerët projektues ndërkombëtar e vendas.

http://kastraticonstruction.al/

Shërbimet e ofruara për zhvillimin e Downtown One

Menaxhim Projekti
Ndërtim
Nënkontraktor i Përgjithshëm
Zhvillim Kantieri
Mirëmbajtje Teknike
Pajisje dhe Makineri ndërtimi