NË NJË HAP ME RISITË NDËRKOMBËTARE TË NDËRTIMIT

STANDARD I LARTË NDËRTIMI
Me një kujdes të veçantë ndaj cilësisë, janë përzgjedhur materiale të niveleve më të larta për të garantuar hidroizolim, termoizolim dhe izolim akustik cilësor.

FASADË E JASHTME
Fasada do të jetë tërësisht me material strukturor të përshtatshëm për objekte të lartësive të tilla, duke garantuar njëkohësisht qëndrueshmëri ndaj agjentëve atmosferike, jetëgjatësi dhe estetikë.

SISTEM I MBROJTJES NDAJ ZJARRIT
Garantohet një sistem i plotë për mbrojtje ndaj zjarrit duke përfshirë elementë si: sistem HVAC, hidrantë, detektorë tymi si edhe materiale zjarrdurues.

RIFINITURA TË PËRZGJEDHURA
Rifiniturat janë përzgjedhur me kujdes të veçantë duke përfshirë: nënshtresat, suvatimet, pllakat e parketet, pajisjet hidro-sanitare, dyert, punimet me gips, etj.