Investim me vlerë
Një pronë në Downtown One është një mënyrë e shkëlqyer investimi.
  • Kthim investimi i lartë dhe i shpejtë
  • Kërkesë dhe interes i lartë qiramarrje
  • Mundësi për zhvillim biznesi falë vendndodhjes dhe vizibilitetit të objektit
Llogarit kredinë

Për të lehtësuar procesin e blerjes dhe për t’a kthyer në një eksperiencë të këndshme, Downtown One garanton procesin e financimit, në bashkëpunim me bankat më të mëdha në vend duke ju ofruar:

  • Këshillim financiar ekspert
  • Paketa financimi me norma lehtësuese interesi
  • Lehtësim i proceseve kryesisht në afate kohore
  • Shërbim të personalizuar
SHUMA (€):
KOHËZGJATJA (vite) :
INTERESI NË VIT (%):