Planimetritë
Zyra / Zyra Kati i plotë
Zyra
Sip: 106 m2
Kati: 88
Zyra
Sip: 125 m2
Kati: 88
Zyra
Sip: 40 m2
Kati: 88
Zyra
Sip: 40 m2
Kati: 88
Zyra
Sip: 43 m2
Kati: 88
Zyra
Sip: 28 m2
Kati: 88
Zyra
Sip: 123 m2
Kati: 88
Zyra
Sip: 40 m2
Kati: 88
Zyra
Sip: 40 m2
Kati: 88
Zyra
Sip: 125 m2
Kati: 88
Zyra
Sip: 106 m2
Kati: 88
Zyra
Sip: 125 m2
Kati: 88
Zyra
Sip: 40 m2
Kati: 88
Zyra
Sip: 40 m2
Kati: 88
Zyra
Sip: 137 m2
Kati: 88
Zyra
Sip: 167 m2
Kati: 88
Zyra
Sip: 40 m2
Kati: 88
Zyra
Sip: 40 m2
Kati: 88
Zyra
Sip: 125 m2
Kati: 88
Zyra
Sip: 1622 m2
Kati: 12
Zyra
Sip: 1586 m2
Kati: 9
Zyra
Sip: 105 m2
Kati: 77
Zyra
Sip: 124 m2
Kati: 77
Zyra
Sip: 40 m2
Kati: 77
Zyra
Sip: 40 m2
Kati: 77
Zyra
Sip: 169 m2
Kati: 77
Zyra
Sip: 120 m2
Kati: 77
Zyra
Sip: 40 m2
Kati: 77
Zyra
Sip: 40 m2
Kati: 77
Zyra
Sip: 124 m2
Kati: 77
Zyra
Sip: 105 m2
Kati: 77
Zyra
Sip: 1622 m2
Kati: 11
Zyra
Sip: 124 m2
Kati: 77
Zyra
Sip: 40 m2
Kati: 77
Zyra
Sip: 40 m2
Kati: 77
Zyra
Sip: 120 m2
Kati: 77
Zyra
Sip: 136 m2
Kati: 77
Zyra
Sip: 40 m2
Kati: 77
Zyra
Sip: 40 m2
Kati: 77
Zyra
Sip: 124 m2
Kati: 77
Zyra
Sip: 1609 m2
Kati: 10
Zyra
Sip: 1627 m2
Kati: 14
Zyra
Sip: 105 m2
Kati: 1515
Zyra
Sip: 125 m2
Kati: 1515
Zyra
Sip: 28 m2
Kati: 1515
Zyra
Sip: 69 m2
Kati: 1515
Zyra
Sip: 148 m2
Kati: 1515
Zyra
Sip: 84 m2
Kati: 1515
Zyra
Sip: 69 m2
Kati: 1515
Zyra
Sip: 124 m2
Kati: 1515
Zyra
Sip: 105 m2
Kati: 1515
Zyra
Sip: 167 m2
Kati: 1515
Zyra
Sip: 83 m2
Kati: 1515
Zyra
Sip: 217 m2
Kati: 1515
Zyra
Sip: 68 m2
Kati: 1515
Zyra
Sip: 55 m2
Kati: 1515
Zyra
Sip: 124 m2
Kati: 1515
Zyra
Sip: 1568 m2
Kati: 6
Zyra
Sip: 1635 m2
Kati: 16
Zyra
Sip: 1529 m2
Kati: 5
Zyra
Sip: 1529 m2
Kati: 4