Bëhuni pjesë e skuadrës sonë

Nëse jeni profesionist dhe dëshironi të jeni pjesë e skuadrës zhvilluese të projektit Downtown One, ju ftojmë të njiheni me pozicionet tona vakante. Aplikoni në formën e gatshme dhe bëhuni pjesë e skuadrës sonë! Ju mirëpresim!

Apliko tani
Pozicione Vakante
Menaxher Shitjesh

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë. Afati i fundit i aplikimeve është deri më 27 NENTOR 2020!

Përshkrimi
Apliko tani
Inxhinier Elektrik

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë. Afati i fundit i aplikimeve është deri më 27 NENTOR 2020!

Përshkrimi
Apliko tani
Inxhinier Hidroteknik

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë. Afati i fundit i aplikimeve është deri më 27 NENTOR 2020!

Përshkrimi
Apliko tani