Bëhuni pjesë e skuadrës sonë

Nëse dëshironi të jeni pjesë e skuadrës zhvilluese të projektit Downtown One, ju ftojmë të njiheni me pozicionet tona vakante. Aplikoni në formën e gatshme dhe bëhuni pjesë e skuadrës sonë! Ju mirëpresim!

Apliko tani
Pozicione Vakante
Inxhinier Civil

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë. Afati i fundit i aplikimeve është deri më 30 Nentor 2021!

Përshkrimi
Apliko tani
Inxhinier Hidroteknik

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë. Afati i fundit i aplikimeve është deri më 15 Tetor 2021!

Përshkrimi
Apliko tani
Inxhinier Kostoist

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë. Afati i fundit i aplikimeve është 01 Nëntor 2021!

Përshkrimi
Apliko tani
Dizaner/e Grafik

Ju informojmë se vetëm kandidatët e përzgjedhur do të njoftohen për intervistë. Afati i fundit i aplikimeve është 20 Nëntor 2021!

Përshkrimi
Apliko tani