MADHËSHTOR, POR EDHE MIQËSOR NDAJ MJEDISIT
I pari ndërtim multifunksional në Shqipëri, i çertifikuar LEED GOLD

I pari dhe i vetmi projekt ndërtimor në Shqipëri i çertifikuar nga institucioni i njohur i vlerësimit të ndërtesave të gjelbërta “Leadership in Energy and Environmental Design”, Downtown One përshtat konceptet urbane inovative, në paqe me mjedisin.

Çertifikimi LEED është ndërkombëtarisht i njohur dhe përfshin sistemin e vlerësimit të projektimit, ndërtimit, funksionimit dhe mirëmbajtjes së ndërtesave miqësore ndaj mjedisit, me qëllim të qënit në ekuilibër paqësor me mjedisin dhe përdorimin efikas të burimeve.

Downtown One do të përfitoj çerfikimin Gold LEED, i cili garanton reduktimin e mbetjeve gjatë ndërtimit dhe përdorimin efikas të energjisë, ujit dhe burimeve të tjera.